Make it happen Да го осъществим

Продаваеми оферти

Истинската промяна започва с поведението. Важно е да мислим за
мечтите и риска при всяко взаимодействие с клиентите, а не само в разговорите за продажби. Това изисква да подходим дори към техническата част като създаване на оферта и обяснение на пакетите на "Моята компания" от гледна точка на мечтите и риска.

success

Придържайте се към езика на мечтите и риска, когато напътствате
клиента чрез нашия "Портал за посредници".

След като отворите „Портал за посредници“, за да обясните четирите пакета и да създадете оферта, свържете тази техническа част с наученото за бизнеса на клиента, рисковете и неговата толерантност към риска.

screenshot
bubbles
konrad

ВИЖТЕ КАК ИВАН ЩЕ ГО НАПРАВИ НА ПРАКТИКА

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

И така, от това, което научих от нашия разговор, вярвам, че пакет "Плюс" на "Моята компания" с по-високи лимити и самоучастие ще Ви бъде от най-голяма полза (използвайте илюстрация на четирите пакета).

Офериране на продукт/решение

Разяснете характеристиките на продукта спрямо новият подход

Подкрепа на продажбите

Този модул Ви предоставя помощни материали за подготовка и провеждане
на разговори с клиенти. Моля, кликнете върху линка по-долу, за да изтеглите съответния файл

Това казват за нас клиентите

Ще знаете, че сте приложили успешно новия подход за
продажби, ако клиентите Ви реагират по този начин

michal
starstarstarstarstar

Михаил, 61 Прекрасно е, че моят финансов консултант от Алианц ме посети виртуално, проведохме разговора видео конферентно. Страхотно решение в ерата на COVID-19.